Vizyon, Misyon, Değerler

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER


Vizyon

Pet sektöründe temsil ettiği tüm markalarla pazardaki lider ve öncü konumunu koruyarak, sektörde sunduğu güven ve yarattığı müşteri değeri ile model alınacak bir şirket olmayı sürdürmektir.

Misyon

Kalite ve güven esasına dayanan etik iş anlayışını, müşteri değeri yaratma stratejileri ile birleştirip sadık Mopsan müşterileri yaratmak ve ticari amaç dışında sektörün büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunacak uzun vadeli eğitici / destekleyici projeler geliştirmektir.

Değerler

  • Mesleki etik ilkelerinden hiç bir zaman ödün vermemek,
  • Çalışanlarımızın en önemli öz değerimiz olduğu bilinciyle takım çalışmasının hakim olduğu, kişisel gelişim ve kariyer planlaması ilkelerinin esas alındığı huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla dürüstlük, güven, karşılıklı iyi niyet ve saygı esaslarına dayalı bir iş ortamında faaliyet göstermek,
  • Sektördeki rakiplerimizi, sektöre değer katan iş ortaklarımız olarak görüp, rekabet politikamızı etik kurallar çerçevesinde uygulamaktır.